Bi med Pion latte samt 7,5 dl100 kr

En kopp tillägnad våra viktiga pollinatörer. 

Drejade i grå lera. Mönster av honungskaka, blommor och bi eller är det kanske humla.


Latte minst 3 dl

Jättekoppen minst 7,5 dlVariatoner i form och mönster förekommer då det är ett hantverk.